פסטיבל מחול בינלאומי
באולמות ובחוצות ללא מחיצות
13-15/8/19

כיכר ציון I ממילא I גן הסוס I אולם לאו מודל- ז'ראר בכר I כיכר פריצקר – ז'ראר בכר