כל הפוסטים במופעים ופסטיבלים

סיטוארט

מפגש אינטראקטיבי מעורר חושים ליוצרים ואמנים.אירוע פרפורמטיבי לעידוד שיח ופעולה אמנותית למעמד היצירתי. "סיטוארט"- סדרת אירועים שתכליתה לעודד אינטראקציה, שיתוף

מי זאת עולה

מפגש אומנותי בין פרופורמות יוצרות ממגזרים שונים, חילוניות, חרדיות וערביות. במפגש כל יוצרת תופיע ותשתף בעולמה ובדרך חשיבתה האמנותיות. כל