כל הפוסטים בקורונה

CORONA TIME- יוזמות

שאלון לאמנים, יוצרים, מעצבים טכנאים וצוות תומך תרבות בירושלים- בר קיימא הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י) יוצרת תוך כדי תנועה מוצר