מפגש אינטראקטיבי מעורר חושים ליוצרים ואמנים.אירוע פרפורמטיבי לעידוד שיח ופעולה אמנותית למעמד היצירתי. "סיטוארט"- סדרת אירועים שתכליתה לעודד אינטראקציה, שיתוף ושיח בין אמנים מכל הדיספלינות ובכלל זה א.נשים שאינם מגדירים את עצמם כאמנים וכמהים למרחב יצירתי. סיטוארט  מזמין יוצרים למפגש שבו הקהל מוזמן להיות חלק בלתי נפרד מהיצירה. החלל שבו מתקיים האירוע הופך לזירה שבה מוצגות עבודות פלסטיות, עבודות משך, פרפורמנס ומיצגים ובהמשך מתקיימת פעילות מונחת שבה באופן פרפורמטיבי או על-ידי שימוש במדיום יצירתי אחר המשתתפים מקבלים במה לשיתוף במקורות ההשראה, העשייה והחלומות שלהם. למעשה, מדובר בפלטפורמה לשיח שהופך בעצמו לאקט אומנותי ועשוי אף להוליד תוצרים משותפים.