כיכר פריצקר ו 19:30

ולנטינה מאת: סופיה קרנץ

Synonyms for Encounter מאת: שרון ברבקוב

לאו מודל ז'ראר בכר ו 20:30

Unshakeable מאת: אירטצה הנסה ואיגור בקוביץ'

Sweven  מאת: דור ממליה ודריוש נובאק

אוטופיה והלילה מאת נטע פולבמכר