פסטיבל מחול בינלאומי באולמות ובחוצות ללא מחיצות

13.8 כיכר ציון וממילא

כיכר ציון
17:30, 18:30
ממילא
20:00, 21:00