גן הסוס ו 18:00

לאו מודל- ז'ראר בכר ו 20:30

WHITE PIECE מאת: סופיה קרנץ

CLOSER מאת: שרון ברבקוב

SIDE EFFECTS מאת: מאיה שוורץ

 

אלגוריתם מאת: אייל דדון

נעורים מאת: מרים אנגל

אורורה מאת: מאיה מכלל גלפנד