במהלך השנה מתקיימות כמה הכשרות המשך וסדנאות אומן. את תוכן המפגשים קובעת ועדת ההיגוי המורכבת ממנהלת יעל ומחברי קהילת יעל, והוא מבוסס גם על ניתוח שאלון המשוב ליוצרים ועל הצרכים העולים מן השטח ונבדקים אחת לשנה. המפגשים מספקים ליוצרים למידת המשך וכלים מקצועיים באווירה חמה, ביתית ומקבלת, המזמנת היכרות אישית ורקימת קשרים מקצועיים וחבריים – הן עם היוצרים האחרים, והן עם אנשי המקצוע המוזמנים והגופים או הקהלים שהם מייצגים. לעיתים כוללים המפגשים גם סדנה מקצועית או מספר מופעי חשיפה של יוצרי הבית בפני אנשי המקצוע המוזמנים.

מפגשי קהילה- הכשרות מקצועיות