גוף ו מחול ו מקום – מופע פוגש עיר

גוף ו מחול ו מקום – אירוע שוטטות בין יצירות מחול תלויות מקום המתכתבות עם ירושלים

גוף ו מחול ו מקום הוא פרויקט דגל של המחלקה למחול, אגף תרבות ואומנות, עיריית ירושלים. הפרויקט מחבר בין הסטודנטים המצטיינים בפקולטה למחול באקדמיה למוסיקה ולמחול לבין קהילת הכוראוגרפים הירושלמית שהוזמנה ליצור יצירות מקור בהשראת ירושלים וקהילותיה. בפרויקט הם נפגשים ופוצחים בתהליך מקצועי ואינטנסיבי של יצירה והפקה לצד היכרות ופיתוח מקורות פרנסה של קהילת הכוריאוגרפים הירושלמית, וחשיפתם בפני עמיתיהם בעיר ומחוצה לה.

ניהול אמנותי: נטע פולברמכר.

שישה כוראוגרפים ירושלמים: אלעד שכטר, סופי קרנץ, אינליל, תמי יצחקי, מיה יוגל, מרים אנגל
רקדנים יוצרים: אנסמבל המחול – האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

שבעה מופעים: שישה בירושלים ואחד בתל אביב בחודשים מרץ–מאי 2018

לקראת גוף מחול מקום

לקראת גוף מחול מקום

לקראת גוף מחול מקום- תמי יצחקי

לקראת גוף מחול מקום- ראנה זיאד

לקראת גוף מחול מקום- מיה יוגל

גוף מחול מקום- סרט סיכום