אירחנו בביתנו משלחת אנשי חינוך מטירול, אוסטריה. המפגש הוא פרי שיתוף פעולה בין המחלקה למחול, בית יעל והמחלקה לקשרי חוץ בעיריית ירושלים.

2.2017 – סטודיו יעל