fbpx
חללי חזרות

בית יעל מעמיד לרשות חברי הקהילה מרחב פעולה ויצירה במתקניו (סטודיו אלחריזי וסטודיו בית יעל) בתמורה לשעות התנדבות בקהילה [תכנית תמורה] או בתשלום סמלי (סטודיו גוננים).

בתמורה יידרש היוצר לעשייה אמנותית[בהתאם ובכפוף לתכניות המוצעות בתכנית התמורה]

בתשלום סימלי

דילוג לתוכן