fbpx
חללי חזרות

 יעל- מקלט עירוני ובו שני חללים. החלל הפנימי הנו הגדול מבין השניים ושניהם מותאמים לחזרות. 

 אלחריזי- מקלט עירוני ובו שני חללים. החלל הפנימי הנו הגדול מבין השניים ושניהם מותאמים לחזרות.

 גוננים- מרכז קהילתי ובו סטודיו מקצועי למחול.החלל פנוי לחזרות רק בשעות הבוקר.

דילוג לתוכן